Dostęp do platformy

Laboratorium:

Logowanie do Wirtualnych Laboratoriów:

Innowacyjny projekt Wirtualne Laboratoria dla szkół średnich

Wirtualne Laboratoria Biznes i Zarządzanie zapewniają:

Wsparcie nauczania nowego przedmiotu „Biznes i Zarządzanie”, gdzie wiedza teoretyczna łączy się z praktycznymi umiejętnościami;

Dyplom i umiejętności – nauczyciele uczestniczący w szkoleniach uzyskują certyfikat ukończenia kursu, a uczniowie kończą zajęcia dyplomem wydawanym przez Szkołę, który podnosi ich konkurencyjność na rynku pracy;

Gotowe lekcje – zapewniają praktyczny sposób przyswajania wiedzy, dostosowany do indywidualnych możliwości uczniów, a także oferują możliwość samodzielnego tworzenia treści ćwiczeń;

Wsparcie dydaktyczne – ćwiczenia i materiały dydaktyczne zostały opracowane przez specjalistów, a szkolenia dla nauczycieli są prowadzone przez profesjonalnych trenerów. Szkoły mogą liczyć także na merytoryczne i dydaktyczne wsparcie Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu oraz firmy L-Systems;

Niskie koszty – system klasy ERP jest udostępniany poza szkołą. Tym samym nie ma potrzeby inwestowania w drogi sprzęt i obsługę techniczną systemu;

Brak potrzeby inwestowania w zaplecze techniczne – niskie wymagania techniczne (przepustowość łącza min. 2 Mb/s, system operacyjny Windows 2000, XP, Vista 7, 10 lub nowszy, system Linux, Mac OS z zainstalowanym oprogramowaniem pulpitu zdalnego dla Windows) spełnia w zasadzie każda szkolna pracownia komputerowa;

Sprawdzony i rzetelnie przygotowany produkt – Wirtualne Laboratoria zostały przetestowane przez ponad 200 szkół średnich z całej Polski, a ich ostateczny kształt powstał przy współpracy z nauczycielami testującymi. Projekt był wielokrotnie nagradzany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

…. i nie tylko!

Opinie naszych użytkowników

"Dzięki projektowi uczniowie będą mieli dostęp do profesjonalnych programów informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu firmami, a to pozwoli nam lepiej przygotować młodzież do startu na rynku pracy"
- Leszek Jóźwik
Zespół Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim.
"Udział w projekcie zapewnia naszym uczniom równe szanse poznania nowych technologii i nabycie umiejętności posługiwania się najnowszymi technologiami zarządzania magazynem i zapasami"
- Iwona Wesfalewska
Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kostrzynie nad Odrą.
"Projekt wypełnia lukę w postaci braku programów komputerowych przystosowanych do prowadzenia laboratorium"
- Elżbieta Wnuk
Zespół Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie.
"Ta forma nauki rozszerza horyzonty, podnosi możliwości kształcenia uczniów. Mamy nadzieję, że przyczyni się do lepszej zdawalności egzaminu zawodowego oraz podniesie atrakcyjność i prestiż szkoły"
- Anna Kwiatkowska
Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni.
"Projekt wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne, które są podstawą funkcjonowania branży logistycznej. Dzięki nowoczesnym metodom nauczania podnosimy jakość kształcenia zawodowego"
- Anna Lazar
Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku Białej.
"Zajęcia z Wirtualnych Laboratoriów rozwinęły moje zainteresowania analizą asortymentu i badaniem popytu na produkt. Mam wrażenie, że poznajemy całe przedsiębiorstwo, wykonując zadania pracowników z różnych działów od zaopatrzenia, przez produkcję, po sprzedaż. Epicor iScala to bardzo bogate narzędzie"
- Mateusz Michalski
kierownik projektu.
"Przedsięwzięcie Wirtualne Laboratoria było dla szkoły rozwinięciem strategii unowocześniania kształcenia przy wykorzystaniu technologii. Pakiet Edukacyjny wraz z aplikacją tj. systemem informatycznym klasy ERP poszerzył możliwości przekazu uczniom wiedzy w atrakcyjny, wizualny oraz narzędziowy sposób"
- Paweł Tura
Zespół Szkół Spożywczych w Bydgoszczy.
uzytkownik mezczyzna
Dzięki projektowi uczniowie będą mieli dostęp do profesjonalnych programów informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu firmami, a to pozwoli nam lepiej przygotować młodzież do startu na rynku pracy.
Leszek Jóźwik
z ZSE w Międzyrzecu Podlaskim
uzytownik kobieta
Udział w projekcie zapewnia naszym uczniom równe szanse poznania nowych technologii i nabycie umiejętności posługiwania się najnowszymi technologiami zarządzania magazynem i zapasami.
Iwona Wesfalewska
z ZS w Kostrzynie nad Odrą
uzytownik kobieta
Projekt wypełnia lukę w postaci braku programów komputerowych przystosowanych do prowadzenia laboratorium.
Elżbieta Wnuk
z ZSM w Namysłowie
uzytownik kobieta
Ta forma nauki rozszerza horyzonty, podnosi możliwości kształcenia uczniów. Mamy nadzieję, że przyczyni się do lepszej zdawalności egzaminu zawodowego oraz podniesie atrakcyjność i prestiż szkoły.
Anna Kwiatkowska
z TT w Gdyni
uzytownik kobieta
Projekt wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne, które są podstawą funkcjonowania branży logistycznej. Dzięki nowoczesnym metodom nauczania podnosimy jakość kształcenia zawodowego.
Anna Lazar
z ZSSiO w Bielsku Białej
uzytkownik mezczyzna
Zajęcia z Wirtualnych Laboratoriów rozwinęły moje zainteresowania analizą asortymentu i badaniem popytu na produkt. Mam wrażenie, że poznajemy całe przedsiębiorstwo, wykonując zadania pracowników z różnych działów od zaopatrzenia, przez produkcję, po sprzedaż. Epicor iScala to bardzo bogate narzędzie.
Mateusz Michalski
kierownik projektu
uzytkownik mezczyzna
Przedsięwzięcie Wirtualne Laboratoria było dla szkoły rozwinięciem strategii unowocześniania kształcenia przy wykorzystaniu technologii. Pakiet Edukacyjny wraz z aplikacją tj. systemem informatycznym klasy ERP poszerzył możliwości przekazu uczniom wiedzy w atrakcyjny, wizualny (poprzez prezentacje multimedialne) oraz narzędziowy (za sprawą plików MS Excel) sposób.
Paweł Tura
nauczyciel w Zespole Szkół Spożywczych w Bydgoszczy.

Telefon:

+ 67 349 11 09

Email:

WL@L-Systems.pl

Godziny otwarcia:

Pon – Pt. 8:00-16:00