WIRTUALNE LABORTORIA | Informacje ogólne

Wirtualne Laboratoria to innowacyjne narzędzie dydaktyczne, ułatwiające zdobywanie przez ucznia praktycznych umiejętności w ramach nowego przedmiotu „Biznes i Zarządzanie”, który już od września 2023 trafi do programów szkół ponadpodstawowych. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa ma on być docelowo jednym z fakultatywnych przedmiotów maturalnych.

Nasz innowacyjny projekt ma umożliwić prowadzenie realistycznych symulacji biznesowych i zarządczych. Dzięki temu uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę teoretyczną, ale również uczą się praktycznych umiejętności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Łączenie teorii z praktyką odbywa się poprzez wykorzystanie systemów ERP, które stanowią fundament wielu przedsiębiorstw na całym świecie. W ramach Wirtualnych Laboratoriów uczniowie mają dostęp do szerokiego zakresu narzędzi, które pozwalają na tworzenie, zarządzanie i kontrolowanie projektów, a także nauczają umiejętności takich jak komunikacja i współpraca zespołowa.
Dzięki projektowi, nauczyciele mogą zaproponować uczniom interaktywne lekcje, a uczniowie – zdobywają praktyczne doświadczenie, które będzie im przydatne w przyszłej karierze zawodowej.

Wirtualne Laboratoria stanowią doskonały przykład na to, jak nowoczesne technologie mogą wzbogacać tradycyjne metody nauczania, przyczyniając się do rozwoju edukacji i umiejętności uczniów w zakresie zarządzania projektami i biznesem.
Nauczyciele i uczniowie logują się do systemu informatycznego za pośrednictwem strony internetowej i realizują w nim zadania przygotowane przez specjalistów, w wirtualnych przedsiębiorstwach.

Projekt Wirtualne Laboratoria został doceniony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za swoją innowacyjność

Wirtualne Laboratoria mają na celu stworzenie innowacyjnej metody kształcenia z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w prowadzeniu ćwiczeń z przedmiotu Biznes i Zarządzanie w szkołach średnich. Najprościej metodę tę można wytłumaczyć jako stworzenie dla szkół możliwości pracy z oprogramowaniem dotąd dla nich niedostępnym (bariery o charakterze finansowym, technicznym i organizacyjnym) przy realizacji ćwiczeń.

Wirtualne Laboratoria przeznaczone są do kształcenia z przedmiotu Biznes i Zarządzanie oraz przy zaawansowanych zadaniach służących rozwojowi wiedzy uczniów z dziedzin zarządzania, planowania, logistyki i spedycji. Opracowaliśmy dedykowany program nauczania uwzględniający wykorzystanie tego narzędzia (podręcznik dla nauczycieli, uczniów, dodatkowe materiały dydaktyczne w formie elektronicznej: szkolenie, prezentacje, filmy, dokumentacje w formacie PDF) zgodnie z obowiązującą Podstawą Programową Kształcenia.

Biznes i Zarządzanie to nowy przedmiot, którego nauczanie rozpocznie się już we wrześniu 2023 roku. Uczniowie zyskają w ten sposób możliwość poznania teorii związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem, planowaniem zasobów, czy procesów zakupowych. Z Wirtualnymi Laboratoriami można teorię przekuć w praktykę, co nie tylko zwiększy świadomość uczniów jak działa przedsiębiorstwo, ale także pozwoli im na poznanie narzędzi z których takie przedsiębiorstwa korzystają. Sprawi to, że już na poziomie szkoły średniej uczniowie będą posiadali kompetencje, które z jednej strony mogą rozbudzić w nich zainteresowanie i ciekawość dotyczącą prowadzenia własnej działalności, a z drugiej umocnią ich pozycję na przyszłym rynku pracy.

Wirtualne Laboratoria zapewniają:

Dodatkowe materiały dydaktyczne

WL: Biznes i Zarządzanie. Ćwiczenia Zarządzanie Projektem

W ramach pakietu udostępniamy uczniom oraz nauczycielom przygotowany przez L-Systems zestaw ćwiczeń projektowych w formacie PDF.

Procesy dostępne w ramach Wirtualnych Laboratoriów

 • Zamówienie sprzedaży
 • Edycja zamówienia sprzedaży
 • potwierdzenia zamówienia
 • Usuwanie linii w zamówieniu
 • Wprowadzanie oferty
 • Wydruk oferty
 • Konwersja oferty na zamówienie
 • Wprowadzanie zamówienia zakupu
 • Wydruk zamówienia zakupu
 • Edycja zamówienia zakupu
 • Przyjęcie dostawy
 • Wydruk Pz
 • Podgląd propozycji zamówień
 • Kalkulacja MRP
 • Wydanie materiałów na produkcję
 • Zwolnienie propozycji zlec.
 • Konwersja propozycji zlecenia
 • Rozliczanie wyk. operacji
 • Zamykanie ZP
 • Tworzenie sekcji nawigacji
 • Zmiana daty systemowej
 • Sprawdzanie cykli wytwarzania
 • Wprowadzanie prognoz
 • Wprowadzanie zlec. prod.
 • Zmiana terminów dostaw
 • Budowanie pasków narzędz.
 • Kopiowanie artykułu
 • Wystawianie Wz
 • Tworzenie BoM
 • Tworzenie marszruty techn.
 • Tworzenie stanowisk roboczych
 • Kalkulacja kosztów wyrobu
 • Klientów lub dostawców
 • Wystawienie faktury VAT
 • Zamknięcie faktury VAT
 • Rozliczanie faktur (sprzedaż)
 • Wprowadzanie faktur zakupowych
 • Parametry grupy SRP
 • Przesunięcia międzymagazynowe
 • Wprowadzanie procesu logist.
 • Analiza procesu logistycznego
 • Definiowanie magazynów
 • Metoda partia na partię
 • Wprowadzenie EWZ
 • Kalkulacja EWZ
 • Kalkulacja MPS
 • Analiza zleceń produkcyjnych
 • Zmiana wydajności produkcji
 • Obliczanie cyklu produkcji
 • wartości cyklu prod.
 • obszarów w magazynie
 • lokalizacji magazyn.
 • Definiowanie parametrów towaru

Telefon:

+ 67 349 11 09

Email:

WL@L-Systems.pl

Godziny otwarcia:

Pon – Pt. 8:00-16:00